Volební program 2018

V řízení našeho města je mnohé co zlepšit. Na naší kandidátce naleznete řadu osobností, které mají s řešením nejrůznějších problémů dlouholeté zkušenosti.  Náš volební program, resp. jeho stručný nástin, který zde předkládáme, je jen výčtem těch nejdůležitějších věcí, které chceme ve Slaném zlepšit či změnit. Je na vás, abyste sami posoudili, zda řešení těchto  problémů je i ve vašem zájmu. 

 

Oblast investiční výstavby

● Chceme pokračovat v řešení problémů s parkováním v různých částech města. Prioritně pak v lokalitě  “malá Žižkovka“, v ulicích Vítězná, Pražská  a v sídlišti „Na Dolíkách“.

● V lokalitě sportovního areálu Za Nádražím vybudujeme novou sportovní halu, kterou  bude  možné využívat i jako zázemí pro přilehlý lehkoatletický stadion.

● Chceme postupně zrekonstruovat a oživit objekt Okresního soudu, zejména pak jeho historické prostory.

● Chceme zrekonstruovat doposud uzavřené a zdevastované prostory bývalého hotelu Grand. Jako vhodné využití vidíme v adaptaci na malometrážní či startovací byty.

 

Oblast veřejného života města

● Oblast  lesoparku Háje a stadionu Slavoj  chceme postupně revitalizovat a vytvořit zázemí pro  turistické a rekreační vyžití obyvatel města –  dětské hřiště s houpačkami, skluzavkami a toaletami, outdoorové hřiště s posilovacími prvky, petanquové hřiště, lanové centrum, piknikovou louku, cvičiště pro výcvik psů a další.

● Chceme pomoci  vyřešit  majetkoprávní  vztahy v lokalitě stadionu ploché dráhy. Následně pak chceme postupně  vytvořit podmínky pro rozvoj cyklokrosu, bikrosu, dráhy pro horská kola a mládežnického motokrosu v této lokalitě. ● Chceme dále pracovat na obnově  turistického a sportovního prostředí v oblasti Slánské hory –  odstranit  náletové porosty, obnovit naučnou stezku,  rozšířit lezeckou ferratu apod.

● Chceme řešit nedostatek míst v mateřských školkách. Chceme vybudovat novou mateřskou školku. Jako jedno  z možných   řešení vidíme rekonstrukci zámečku v Benaru.

● Chceme i nadále podporovat  zachování a provoz městské nemocnice. Ve spolupráci s vedením nemocnice chceme napomoci v řešení aktuálních problémů nemocnice – připravit byty pro lékaře a další zdravotní personál, zainteresovat do provozu nemocnice i další větší města v okolí, pokračovat v údržbě a obnově nemocničního areálu. ● Chceme již na jaře 2019 provést všechny nutné opravy v areálu městského koupaliště. V dalších letech pak celý areál postupně modernizovat a zatraktivnit.

● Chceme pokračovat v úpravě komunikací a chodníků nejen ve Slaném, ale i v přidružených obcích (Dolín, Želevčice, Trpoměchy, Lotouš, Otruby).

 

Oblast správy a údržby města

● Do konce roku 2019 vytvoříme novou společnost řízenou městem pro správu a údržbu vodohospodářské struktury –  Slavos, s.r.o. s cílem převzít zpět kontrolu nad distribucí vody, kanalizací a ČOV  od soukromé firmy Středočeské vodárny.

● Od roku 2021 vrátíme zpět pod kontrolu městských Technických služeb problematiku nakládání s komunálním  odpadem  od soukromé firmy AVE Kladno a.s..

● Naším cílem je sjednotit správu a řízení všech sportovních a rekreačních zařízení města pod jednu organizaci.

● Chceme rovněž připravit technická opatření (sběrné a zadržovací nádrže) na využití dešťové vody jako vody užitkové v objektech města.  V první fázi v areálu VSH, později případně i v dalších objektech města.

 

Oblast rozvoje města

● Chceme obnovit výstavbu nájemních bytů.  Obnovíme zrušený fond bydlení a postavíme nejméně 12 nových startovacích bytů. Dále chceme připravit podmínky pro výstavbu dalších 30 až 50 nájemních bytů v lokalitě U Billy.

● S využitím státních dotačních programů chceme zrekonstruovat městskou ubytovnu “Mexiko”, tak, aby zde vznikly důstojné sociální byty i celkové kulturní prostředí.

● Pozemky, určené k rodinné výstavbě v lokalitě Háje chceme doplnit o inženýrské sítě tak, aby bylo možné zahájit jejich prodej pro další výstavbu.

 

Oblast vedení a řízení města

● Provedeme vnitřní audit potřebnosti členění městského úřadu a obsazení funkcí s cílem rozšířit pracovní dobu pro veřejnost, zastupitelnost jeho pracovníků a vyřizování agend na jednom místě bez nutnosti obíhání jednotlivých odborů.

● Do sestavování rozpočtu, zejména kapitoly “investiční (kapitálové) výdaje” zapojíme širokou veřejnost s cílem realizovat takové akce, které občana nejvíce zajímají.

● Chceme zásadně zlepšit výběrová a zadávací řízení na veřejné zakázky města. Naším cílem je zlepšením přípravy výběrových řízení především na investiční akce ušetřit v hospodaření  města částky ve výši několika desítek milionů korun ročně.

● S využitím digitálního informačního systému chceme průběžně informovat o dění ve městě, připravovaných změnách a dát možnost občanům vyjádřit své postoje a potřeby.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *