SPORT A VOLNÝ ČAS

Řadu let se ve Slaném vede polemika, zda je podpora slánské radnice sportu, sportovcům a sportovním oddílům v našem městě dostatečná či nikoliv. Srovnáváme-li Slaný s jinými městy obdobné velikosti, pak si nevedeme právě nejlépe. Ani z pohledu financí, které do sportu radnice „investuje“, ani z pohledu sportovních výsledků. „Naše město“ chce řadu věcí v oblasti podpory sportu změnit resp. zlepšit.

Sportovní areál Za nádražím je jedním z nejkomplexnějších sportovních areál v našem kraji. Přesto však potřebuje doplnit či dobudovat některé důležité části.

 Sportovní hala

Výstavba nové sportovní haly v areálu „Za nádražím“ je jedním z našich hlavních cílů do nadcházejícího volebního období. Domníváme se, že tato hala výrazně pomůže dalšímu rozvoji sportu ve Slaném. Projekt výstavby nové sportovní haly, který jsme v letech 2015 – 2016 připravili a chtěli realizovat, zastavilo nové vedení města na jaře 2016. Naším prioritním cílem je tedy zasadit se o výstavbu nové sportovní haly již v roce 2019!

Atletický stadion

Rekonstrukce atletického stadionu Za nádražím byla nepromyšlená a hlavně nedokončená. Bez základního zázemí (šatny, umývárny apod.) je plnohodnotné využití stadionu nemožné. Jednou z možností jak tuto situaci řešit, je i varianta po přechodnou dobu využívat zázemí zamýšlené sportovní haly, která by měla vzniknout ve stejné lokalitě.

Lesopark Háje a hřiště Slavoj

Tato část města je určena především  ke sportu a rekreaci pro všechny, Zde chceme vyčistit a zprovoznit staré cesty a stezky pro turistiku, běh, cyklistiku, procházky se psy. Háje  doplnit o  lavičky a toalety. Vhodně zpřístupnit i areál letního kina. V další fázi se nabízí možnost zřízení lanového centra, hřiště pro petang apod. Na hřišti Slavoj vybudujeme cvičiště pro výcvik psů a hřiště pro softbal, modernizaci potřebuje i zde před lety vybudovaný skatepark.

Stadion ploché dráhy

Tento areál je využíván zejména pro motoristický sport. Zde bychom v tomto volebním období chtěli napomoci k  vyřešení majetkoprávních vztahů v celém areálu tak, aby bylo možné za pomoci města Slaný pokračovat v rozvoji tohoto areálu. Jen tak je možné zde vytvořit podmínky pro rozvoj i dalších sportů – především cyklokrosu, bikrosu, dráhy pro horská kola či mládežnického motokrosu. Slánská hora Celá oblast Slánské hory i nedávno nově vybudované ferraty si zaslouží revitalizaci (lavičky, upravené cesty, toalety, odstranění náletových porostů apod.)

Sportovní třídy

Rozvoji sportu a především sportování mládeže by mělo napomoci znovuobnovení sportovních tříd na některé základní škole ve Slaném. Nejlepší technické podmínky a zázemí pro vznik sportovních tříd má 3. ZŠ.

 Děti do bazénu

Návštěvnost slánského aquaparku rok od roku klesá. Přitom je všeobecně známo, že plavání pozitivně přispívá k rozvoji mladého organismu i k udržování fyzické kondice všeobecně. Chceme motivovat jak slánskou mládež, tak i např. slánské seniory k častější návštěvě tohoto zařízení. Domníváme se, že bude oboustranně výhodnější, když určitou formu dotace (snížené vstupné, vstup zdarma) nabídneme některým cílovým skupinám přímo, než když město bude anonymně dotovat ztrátový provoz městské plavecké haly.  V roce 2015 jsme společně s vedením VSH připravili akci “Plaveme s Bořkem”, která do slánského bazénu přivedla na 800 dětí. Rádi bychom tuto nebo jinou obdobnou akci zopakovali i v dalších letech.

Slánská plovárna

V roce 2019 je třeba především odstranit provozní nedostatky celého areálu, bez nichž by hrozilo jeho celkové uzavření. V dalších letech bychom pak chtěli modernizovat celý areál tak, aby se znovu stal vyhledávaným místem odpočinku slaňáků v letních měsících.

 Cyklostezky

V oblasti cyklostezek Slanému „ujel vlak“. Po řadu let se slánská radnice tvářila, že rekreační cyklistika jako sportovní fenomén posledního desetiletí na slánsku neexistuje. Rádi bychom pomohli tento stav změnit. Existuje několik návrhů tras na cyklostezky v okolí Slaného, ale vše je jen na papíře. Domníváme se, že pokud bude i v nadcházejícím období možnost získat na budování cyklostezek dotaci z fondu EU či z jiného dotačního titulu, mělo by se město Slaný pokusit tuto dotaci získat. Dotace mohou pokrýt až 85% nákladů na vybudování cyklostezky. V oblasti rozvoje cyklostezek a cyklotras se budeme řídit republikovým a krajským generelem s cílem napojit náš region na trasy v Kralupech n.Vlt. a v Kačici. Zároveň však musíme také  “otevřít” pro cyklisty centrum města. Vyznačíme cyklistické stezky (tzv. cyklopruhy) pro bezpečný průjezd městem, vytvoříme podmínky pro bezpečné uložení kol u sportovišť a dalších veřejných zařízení.

Finance

Rozvoj sportu ve Slaném  se neobejde bez zvýšení finančních dotací. Domníváme se, že v možnostech rozpočtu města je až několikanásobné zvýšení současné výše financí, které město Slaný na podporu sportu dává.  Zvýšení financí je možné však i jednoduchými  ekonomickými opatřeními. Například zjednodušením administrativy kolem využívání víceúčelové sportovní haly slánskými sportovními oddíly (především hokejisty, fotbalisty a basketbalisty) můžeme ihned uspořit v nákladech částku cca 300.000 Kč a o tuto částku navýšit příspěvek na činnost všech sportovních oddílů ve Slaném.

Sportovci a sportovní funkcionáři na kandidátce Naše město: L.Peška, L.Šmehlík, M. Cílek, P. Nepil, L.Hovorka, J. Landvojtovič, A.Steinbrecher. Tyto osobnosti jsou zárukou, že náš program nebudou jen předvolební sliby!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *