Tiskové prohlášení k situaci kolem slánské plovárny

Zastupitelé zvolení za volební subjekt Naše město odmítají  tendenční prohlášení vedení slánské radnice ze dne 8.6.2018 k situaci kolem neotevření slánské plovárny v letní sezóně, ve kterém je odpovědnost za tuto situaci přesouvána na hlavy zastupitelů města.

Skutečností je, že již v lednu tohoto roku byl místostarosta Zálom (ČSSD) pověřen radou města k jednání  o uzavření smlouvy o provozu slánského koupaliště s Technickými službami města Slaný.  Bohužel, místostarosta Zálom předložil Technickým službám  takové podmínky, které TS jako provozovatel plovárny akceptovat nemohly.    

Vedení města dlouhodobě ignoruje technické závady a nedostatky, které  jsou s provozem plovárny spojeny.  Přitom řadu těchto problémů, které je třeba napravit či odstranit, je známa již několik let.

Ani starosta města Hrabánek (ODS), ani rada města, nenavrhli do rozpočtu města na rok 2018 žádnou částku na nutné opravy v tomto areálu. Dokonce nezařadili do rozpočtu města na rok 2018 ani dostatečnou částku na vlastní provoz koupaliště. Tuto chybu vedení města museli napravit až zastupitelé města na jednáních v dubnu a v květnu letošního roku.

Na květnovém jednání zastupitelstva města se  v podkladech, které zastupitelům předložilo vedení města, počítalo s otevřením slánské plovárny k 15. červnu letošního roku. Starosta Hrabánek, který již v té době měl několik týdnů od Technických služeb k dispozici odborný posudek o závadách městské plovárny,  o těchto zjištěních zastupitele vůbec neinformoval.   

Teprve na dalším jednání zastupitelstva 6. června, tedy de facto týden před původně plánovaným termínem otevření  slánského koupaliště, předkládá starosta Hrabánek zastupitelům požadavek na urychlené provedení oprav ve výši 2,9 milionů korun. V diskusi zastupitelů s vedením města se však ukázalo, že celá akce je technicky nepřipravená, chaotická a nesystémová. A že ani při ideálním průběhu všech oprav by nebylo možné otevřít   plovárnu dříve, než někdy na přelomu července a  srpna.  V souvislosti s předpokládanou provozní ztrátou cca 1 milion korun, se celková výše výdajů na  necelý měsíc provozu plovárny (tedy částka blížící se 4 milionům korun),  zdála být většině zastupitelů neodůvodněná. Naprostá většina zastupitelů se vyjádřila  pro celkové odborné posouzení  technického  stavu  městské plovárny a její opravu tak, aby od příštího roku mohla opět sloužit potřebám všech občanů města.

 

Členové zastupitelstva za volební subjekt NAŠE MĚSTO – M. Cílek, L.Peška, L.Šmehlík

Ve Slaném dne 12.6.2018

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *