ing. Lubomír Šmehlík

ing. Lubomír Šmehlík
Lubomíru Šmehlíkovi je 67 let.
Ve Slaném žije od roku 1974.
Do roku 1995 byl státním zaměstnancem – vojákem z povolání. Účastnil se dvou zahraničních misí a to v 1. válce v Perském zálivu v délce 8 měsíců a v misi UNGCI v délce 1 roku.
Od r. 1996 je podnikatelem v oblasti provozu a služeb. Ve slánském zastupitelstvu pracoval od r. 2002. Jako člen finančního výboru se zajímal především o otázky související s hospodařením města.
Řadu let působil jako funkcionář fotbalového oddílu SK Slaný. I nyní se zde stará o sportovní růst těch nejmenších fotbalistů.

Jeho zkušenosti z práce  zastupitele jej vedou k přesvědčení, že je nutné změnit systém rozhodování tak, aby respektoval rovnost názorů, námětů a vůle slánských zastupitelů i občanů. Navrhuje, aby se o velkých investičních akcích rozhodovalo na základě jakéhosi malého referenda slánských občanů, nikoliv pouze rozhodnutím pár jednotlivců, jako tomu bylo v předchozím období.

Pro další čtyřleté období považuje za důležité především řešit problémy mladých rodin (výstavba městských malometrážních startovacích bytů) a rozvíjení příležitostí pro mimopracovní a volnočasové aktivity slaňáků. V oblasti správy města považuje za prioritní využívat institutu referenda při městských investicích nad 30 milionů Kč z vlastních zdrojů a zveřejňování všech investičních, kupních smluv a smluv o dílo na internetu – pod sankcí neplatnosti.

Články a názory Luboše Šmehlíka:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/potrebuje-mesto-investice

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/zastupitele-se-boji-rozhodnout

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/zastupitele–versus-sluzba-verejnosti

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *